Login

Binnen De 30 nieuwste boulders


1 / 2 / 3 / 4

Wanddeel G4 (Geel) bart verschuren
Wanddeel P4 (Geel) rechtsbart verschuren
Wanddeel P4 (Geel) tijn de vries
Wanddeel R4 (Geel) Tim de Jong

5b / 5b+

Wanddeel E5b (Paars) bart verschuren
Wanddeel J5b (Paars) LinksCharlie Visser
Wanddeel R5b (Paars) Siem Ploeg

5c / 5c+

Wanddeel H5c (Grijs) bart verschuren
Wanddeel P5c (Oranje) tijn de vries

6a / 6a+

Wanddeel C6a (Groen) Charlie Visser
Wanddeel E6a+ (Groen) bart verschuren
Wanddeel P6a (Groen) bouwer: jackytijn de vries
Wanddeel Q6a (Groen) Charlie Visser
Wanddeel R6a+ (Groen) Tim de Jong

6b / 6b+

Wanddeel D6b (Rood) Charlie Visser
Wanddeel P6b (Rood) Tim de Jong
Wanddeel R6b+ (Rood) Tim de Jong

6c / 6c+

Wanddeel E6c (Zwart) bart verschuren
Wanddeel P6c (Zwart) tijn de vries
Wanddeel R6c (Zwart) Siem Ploeg

7a / 7a+

Wanddeel E7a+ (Marmer) (Groen / Wit) Tim de Jong
Wanddeel I7a (Blauw) RechtsCharlie Visser
Wanddeel J7a (Blauw) RechtsCharlie Visser
Wanddeel P7a (Blauw) Tim de Jong
Wanddeel Q7a (Blauw) Charlie Visser
Wanddeel R7a (Blauw) Tim de Jong

7b / 7b+

Wanddeel C7b (Marmer) (Groen / Wit) Charlie Visser
Wanddeel P7b+ (Marmer) (Rood / Wit) tijn de vries
Wanddeel R7b (Marmer) (Groen / Wit) tijn de vries
Plattegrond-hor